Telefoon Nummer

+ 06 297 324 76

Emailadres

massagemaatwerk@gmail.com

Tijdens elke massage vindt er een vorm van energieoverdracht plaats.

Massagemaatwerk maakt ook bij energetische massages gebruik van diverse geleerde technieken uit de Oosterse en Westerse wereld. Door deze te combineren, ontstaat er een versterkte mix van het doorgeven van universele levensenergie. 

De technieken die tijdens deze massages worden gebruikt zijn over het algemeen veel zachter, langzamer en intuïtiever.

Wat is energetische massage?

Energetische therapie wordt ook wel paranormale therapie of magnetiseren genoemd en zijn termen die we tot nu toe allemaal wel eens hebben gehoord. Simpel gezegd is energetische therapie het overbrengen van kosmische of universele energie, waarbij het opruimen van blokkades en het activeren van het zelf genezend vermogen van de mens centraal staat.

Waar komt die energie vandaan? 

Voor de één is het afkomstig uit de kosmos, de ander ervaart het als Goddelijke energie en een derde noemt weer een andere bron. Het maakt niet uit welke naam eraan gegeven wordt, belangrijk is wat ermee gedaan wordt.

Door alles wat leeft, stroomt levensenergie. Als we ons ziek voelen of ergens pijn hebben, zijn we zelf al geneigd onze handen precies daar te leggen waar de meeste energie nodig is.
De kanalen waardoor deze energie van nature door het lichaam gaat, zijn bij veel mensen geheel of gedeeltelijk geblokkeerd geraakt door pijnlijke en/of onverwerkte ervaringen. De levensenergie kan daardoor niet of nauwelijks stromen, wat pijn en ongemak kan veroorzaken.

Massagemaatwerk werk vanuit een holistische visie dat wil zeggen dat we de mens zien als een geheel van mentaal, emotioneel en fysiek niveau. Alles is met elkaar verbonden. Een klacht of ziekte geeft aan dat de harmonie verstoord is en de behandeling is erop gericht om het evenwicht op alle niveaus te herstellen. 

Als je langdurig uit balans bent op het mentale vlak (zoals angsten, piekeren of stress) kan dit uiteindelijk leiden tot emotionele onbalans (zoals somber voelen, snel huilen of gauw boos worden). Dit kan weer tot gevolg hebben tot lichamelijk onbalans. Verder kan dit leiden tot lichamelijke onbalans in de vorm van allerlei (pijn)klachten en ziektes. 

De therapie kan ook aanvullend dus naast reguliere en andere alternatieve therapieën worden toegepast. Het is een veilige en natuurlijke behandelwijze.

Hoe is de werkwijze?

Ik werk met neutrale kosmische energie. Terwijl u op een behandeltafel ligt of op een stoel zit, wordt door middel van handoplegging of strijkende bewegingen langs het lichaam deze energie op u overgebracht. Dit wordt ook wel magnetiseren genoemd.

Door het overbrengen van de energie wordt het zelf genezend vermogen geactiveerd. Deze helende energie is op u persoonlijk afgestemd en gaat daarheen waar het voor u op dat moment nodig is. Deze helende energie gaat naar die plaatsen die geblokkeerd zijn en heft deze blokkades op, waardoor de klachten kunnen verminderen of zelfs verdwijnen. Overtollige energie wordt verwijderd en zorgt ervoor dat de levensenergie weer vrij kan stromen in uw lichaam.

Wat voelt u?

U kunt de werking van de energie voelen als warmte, koude, trillingen, moeheid, zwaarte, borrelen van de darmen, ontspanning of een loom gevoel. Het kan ook zijn dat u niets voelt. Dit heeft geen effect op de behandeling. Na de eerste behandeling kan de klacht iets verergeren. Gebeurt dit, dan is het zeer tijdelijk en geen reden voor ongerustheid.

Tijdens de massage kunnen er gedachten, herinneringen of emoties naar boven komen. Het gaat erom deze te herkennen, erkennen en ze te aanvaarden als deel van jezelf. Op dat moment vindt er heling plaats. Ze werken veelal rustgevend. 

Belangrijk is dat de sensaties worden waargenomen zonder dat we de gevoelens gaan veroordelen, of willen veranderen.

Het aantal behandelingen verschilt; om het gewenste effect te bereiken zijn op zijn minst 3 behandelingen aan te bevelen. Over het algemeen zijn er bij langdurige of chronische klachten meer behandelingen nodig. In dat geval wordt na een aantal behandelingen altijd met u overlegd of voortzetting van de behandeling zinvol en wenselijk is.

Wanneer een energetische behandeling?

Een energetische behandeling kan helpen bij lichamelijke klachten. Ook bij klachten waarbij er lichamelijk niets te vinden is, klachten waarmee u moet “leren” leven. Angsten, stress en allerlei klachten die worden veroorzaakt, doordat men niet lekker in zijn vel zit. 

Daarnaast kan een behandeling helpen bij chronische ziekteprocessen of bij mensen die lichamelijke en/of psychische klachten hebben in verband met hun laatste levensfase.

Het spreekt vanzelf dat bij ernstige klachten eerst de arts geraadpleegd dient te worden. Ook medicijngebruik kan niet zonder medeweten van de arts gestaakt worden.

Verschil tussen genezing en heling

Het grootste verschil tussen heling en genezing (in de traditionele zin van het woord) is dat heling van binnenuit komt en kan plaatsvinden op alle niveaus van je energiesysteem (van ziel tot emoties tot lijf). Genezing kan door anderen tot stand gebracht worden én richt zich puur op fysieke symptomen. Heling is mogelijk zonder fysieke genezing. En andersom: wel genezing, maar geen heling.

Vanuit het perspectief van energiewerk hebben klachten in ieder geval altijd een potentie: de mogelijkheid om jezelf op een dieper niveau te leren kennen. Om jezelf opnieuw uit te vinden. Om lichaam en geest met elkaar te verenigen. 

Richt je je eenzijdig op medicatie en operaties, dan wordt hetgeen aan de symptomen ten grondslag ligt niet weggenomen. En daarmee omzeil je de mogelijkheid van transformatie. En andersom: bij ernstige fysieke klachten heb je niet altijd voldoende tijd en kracht om alleen op healing in te zetten.

Terug naar soorten massages?